Chuyên mục: Bí mật tình yêu

 “Hoan lạc tụng 2”  những điều bạn không nên học ở Phàn Thắng Mỹ

Trong tác phẩm “con đường bình phàm” của Hán Hàn có nói: thích chính là phóng đãng, nhưng yêu là kiềm chế, chính vì thế mà có rất nhiều người đặt ra câu hỏi vậy như thế nào là kiềm chế, làm sao để kiềm chế? Những người đang yêu nhau